Ubezpiecz nowe meble, drzwi i podłogi

Podczas zakupów naszych produktów możesz dokupić do nich ubezpieczenie „Meblecasco” i „Bezpieczna podłoga”. Woda wypływająca na panele z zesputej zmywarki czy atrament wylany na tapicerkę nie będą już Twoim zmartwieniem.

 

UBEZPIECZ MEBLE OD WIELU ZDARZEŃ

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie "Meblecasco"?

kosztuje tylko 4% wartości mebla

działa 24 godziny na dobę przez cały rok

w przypadku uszkodzenia mebla otrzymujesz wypłatę do 100% jego wartości w dniu zakupu (nie obniżamy kwoty wypłaty ze względu na stopień zużycia mebla)

obejmuje szkody wyrządzone zarówno przed domowników jak i osoby trzecie 

Suma ubezpieczenia odpowiada wartości przedmiotu ubezpieczenia wskazanej w dowodzie zakupu. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 500 zł. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki Ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania produktu określone są w obowiązujących Szczególnych Warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem, wandalizmu oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem przedmiotu ubezpieczenia dla Klientów Meble VOX – „Meblecasco”, przekazywanych klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie generali.pl lub w siedzibie Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa.

 

UBEZPIECZ PODŁOGI I DRZWI OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie "Bezpieczna podłoga"?

kosztuje tylko 3,5% kwoty wskazanej w dowodzie zakupu

działa 24 godziny na dobę przez cały rok

w przypadku całkowitego zniszczenia podłogi lub drzwi w wyniku zdarzenia losowego (np. zalania) wypłacimy nawet 140% sumy ubezpieczenia, czyli wartości ubezpieczonego towaru z dnia zakupu

w przypadku zdarzenia zapewniana jest również pomoc hydraulika albo elektryka

Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 500 zł.Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki Ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania produktu określone są w obowiązujących Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w związku z posiadaniem i użytkowaniem podmiotu ubezpieczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dla Klientów Składy VOX – „Bezpieczna podłoga”, przekazywanych klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie generali.pl lub w siedzibie Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa..
 

O szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zapytaj doradcę w wybranym salonie.

Zobacz szczególne Warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem, wandalizmu oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem przedmiotu ubezpieczenia dla Klientów Meble VOX – „Meblecasco”

Zobacz szczególne Warunki Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w związku z posiadaniem i użytkowaniem podmiotu ubezpieczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dla Klientów Składy VOX – „Bezpieczna podłoga”

Dodano: 03.12.2020

Aktualności

Infolinia sklepu internetowego (67) 253 94 94 (8:00 - 16:00)