Badania użyteczności - obowiązek informacyjny

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest spółka Meble VOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku (62-003) przy ul. Gdyńska 143. 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych w następujący sposób:

 1. listowanie na adres: ul. Gdyńska 143, 62-003 Czerwonak
 2. elektronicznie na adres:  iod@vox.pl 

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników badania użyteczności serwisu vox.pl a następnie wykonania badania właściwego oraz przyznania upominku. 

Dane przetwarzane są w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażoną poprzez świadome wypełnienie formularza rekrutacyjnego, a następnie udzielenie odpowiedzi na badania zawarte w formularzu ankiety badania głównego. 

Administrator zaznacza, że podczas badania głównego nie gromadzi żadnych danych osobowych, poza adresem e-mail na który zostanie przesłany kod rabatowy uprawniający do zakupów w sklepie internetowym vox.pl. 

 

Okres przechowywania danych 

Dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji uczestników, a następnie:

 1. zostaną usunięte po miesiącu liczone od dnia zakończenia procesu rekrutacji i wyłonieniu uczestników badania (w przypadku osób, które nie zakwalifikowały się do wzięcia udziału w badaniu głównym),
 2. zostaną wykorzystane w badaniu głównym m.in. do utrzymaniu kontaktu z uczestnikami, a następnie usunięte po 3 miesiącach od zakończenia badania. 

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane jedynie zaufanym podmiotom współpracującym z Administratorem w tym podmiotom świadczącym usługi dostarczenia, wsparcia i rozwoju wykorzystywanych systemów i narzędzi informatycznych. 

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. 

 

Przysługujące prawa 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, 
 2. sprostowania danych osobowych, 
 3. usunięcia danych osobowych, 
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych, 
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. złożenia skargi do organu nadzorczego. 

Ponadto przysługuje CI prawo do wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie to nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofanie.

W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

Infolinia sklepu internetowego (67) 253 94 94 (8:00 - 16:00)