Ochrona danych osobowych

Co się zmienia w danych osobowych i czym jest RODO/GDRP

W 25 maja 2018 roku w życie wchodzi nowe europejskie rozporządzenie w przedmiocie ochrony danych (GDPR/RODO), zastępujące dyrektywę UE z 1995 r. o ochronie danych.

Jako administrator Państwa danych osobowych, VOX Detal S.A. z siedzibą w Czerwonaku, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482493, odpowiedzialnie podchodzimy do problematyki ochrony danych osobowych naszych klientów.

RODO (ang. GDPR) to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie europejskie bezpośrednio i całościowo reguluje ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

Ważne! W związku z RODO nie trzeba się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

Podstawa Prawna

Podobnie jak i wiele innych – wkracza w nową erę. W całym Europejskim Obszarze Gospodarczym dochodzi do ujednolicenia zasad ochrony danych osobowych. Od maja w całej Europie będziemy obserwować zdecydowane wzmocnienie praw obywateli UE poprzez jednoczesne nałożenie nowych obowiązków na wszystkie organizacje przetwarzające dane osobowe a w szczególności na te, które oferują nam towary i usługi online. Od tego momentu sieć stanie się bardziej przyjazna dla obywateli a podmioty gospodarcze będą miały do spełnienia szereg wymogów, które mają zwiększyć poziom bezpieczeństwa obywateli w odniesieniu do danych, które powierzają różnym organizacjom do przetwarzania. My również traktujemy to wyzwanie niezwykle poważnie i jako organizacja zobowiązujemy się do przestrzegania GDPR/RODO we wszystkich usługach, które świadczymy dla Państwa. Obejmują one wszystkie nasze sfery funkcjonowania, w tym również do planowanych w przyszłości usług stworzymy odpowiednie warunki. Zawsze pracowaliśmy dla naszych klientów, aby zademonstrować, że nasze zaangażowanie w sferę bezpieczeństwa jest bardzo ważne. Jesteśmy wręcz uczuleni na punkcie bezpieczeństwa a Państwa dane są właściwie chronione. Chcemy zawsze przejrzyście dla Państwa wyjaśniać w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe i nasz program dostosowawczy do GDPR/RODO, a jednocześnie podkreślamy, że To Państwo macie pełną kontrolę w celu zarządzania swoją prywatnością. Jesteśmy również świadomi, że nasi klienci i partnerzy a również pracownicy mają znaczące obowiązki wynikające z tych nowych przepisów, dlatego przeprowadzamy regularne audyty, zapewniamy standardowe zabezpieczenia kontraktowe oraz dzielimy się narzędziami i informacjami, aby pomóc im w ich przestrzeganiu. Jako, że naszym celem jest zawsze zachować prywatność i bezpieczeństwo danych, a także kontrolować przetwarzanie wszystkich powierzonych nam danych w najbliższym czasie udostępnimy zaktualizowane zobowiązania umowne, które spełniają wymagania GDPR dla naszych klientów i partnerów, ale również i pracowników. Możemy zapewnić, że nadal będziemy nadal nasze zabezpieczenia i praktyki ochrony prywatności, aby spełnić wymagania GDPR.

Cel przetwarzania

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe? Informujemy, że będziemy dokonywać profilowania Państwa danych czyli zautomatyzowanej analizy Państwa oczekiwań i potrzeb jak również preferencji i zachowań, aby trafić do Państwa z optymalną ofertą handlową. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

a) Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art.6 RODO)
b) Celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak - wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, - udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie prawem przewidzianym,

W tej sytuacji z danych będziemy korzystać:

- przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury( art. 6 ust.1c RODO),
- przez czas jaki nakazują nam przepisy przechowywać dane, np. podatkowe (art. 6 ust.1c RODO),
- przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę od urzędów państwowych (art. 6 ust.1f RODO),

c) Wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań
d) Ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń – może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi- przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy
e) Marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy lub na podstawie Państwa zgody do czasu jej cofnięcia
f) Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, przedawniają się roszczenia wynikające z umowy
g) Wsparcia obsługi – w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie z której Państwo korzystają czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy

Jakie prawa Państwu przysługują?

a) Prawo do sprostowania
b) Prawo do usunięcia danych
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania
d) Prawo dostępu do danych
e) Prawo do przeniesienia

Jakie prawa Państwu przysługują?

a) Prawo do sprostowania - Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.
b) Prawo do usunięcia danych - Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania - Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.
d) Prawo dostępu do danych - Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.
e) Prawo do przeniesienia - Korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Rejestr czynności przetwarzania

Jako Administrator Danych osobowych jesteśmy zobligowani do prowadzenia rejestru, który ma dokumentować najważniejsze czynności związane z przetwarzaniem danych, w tym wskazywać sposoby ich zabezpieczenia czy rejestru odbiorców danych. Taki rejestr w odpowiedzialny sposób prezentuje co fizycznie dzieje się z Państwa danymi osobowymi w naszych zbiorach i jak się z nimi obchodzimy.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator musi na nowo ocenić, czy zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych może nastąpić przez wdrożenie szyfrowania, pseudonimizacji (czyli przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe bezpośrednie zidentyfikowanie, do kogo one należą).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe:
VOX Detal S.A. z siedzibą w Czerwonaku, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482493.

Inspektor Ochrony Danych:
adres e-mail: iod@vox.pl

ZGODA i SKARGA:

Jeżeli wykorzystane przez nas Państwa dane osobowe nie są związane z realizowaną przez nas umową, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać nam z góry określone działania o których zostaniecie poinformowani. Oczywiście, w każdej chwili taką zgodę możecie Państwo ją wycofać (nie wpłynie to na zgodność z prawem czynności przed wycofaniem zgody). Macie Państwo oczywiście również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kiedyś GIODO), jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza Przepisy Prawa.

 

Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotyczącą „cookies” odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, których właścicielem i administratorem jest VOX Detal S.A. z siedzibą w Czerwonaku ul. Gdyńska 143.

Prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników stron internetowych których właścicielem i administratorem jest VOX Detal S.A. jest jednym z naszych priorytetów.

Strona internetowa VOX Detal S.A. www.vox.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Co to jest „cookies”

- Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na komputerze Użytkownika, smartfonie czy innym urządzeniu z którego łączy się z Internetem.
- Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę.
- Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik, pliki pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa,
- Pliki cookies pozwalają ocenić, jakie są upodobania Użytkowników, a także jak można ulepszać stronę internetową.

Typy „cookies”, cel ich uzyskiwania i przechowywania

- Konieczne do poprawnego działania stron - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron VOX, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów m.in. zapamiętują poprzednie czynności podczas wracania na tą samą stronę, wypełniania formularzy.
- Poprawiające wydajność - zbierają informacje na temat jak użytkownicy korzystają ze stron VOX z jakich obszarów korzystają, odwiedzają, ile czasu na nich spędzają. Dzięki tym informacjom możliwe jest poprawianie działania stron oraz badanie potrzeb użytkowników.
- Poprawiające funkcjonalność- zapamiętywanie ustawień i wyborów użytkownika. - Statystyczne-Tworzenie anonimowych statystyk służących do poprawiania funkcjonalności i zawartości stron.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Rodzaje wykorzystywanych „cookies” oraz czas przechowywania danych w ciasteczkach.

Na Stronach internetowych VOX Detal S.A. mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz 30 dniowe.
- Pliki cookies sesyjne- to tymczasowe pliki cookies pozostające w pliku przeglądarki użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej, są one obowiązkowe dla poprawnego działania niektórych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości strony.
- Pliki cookies 30 dniowe -są wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla użytkownika. Tego rodzaju pliki pozostają w przeglądarce użytkownika znacznie dłużej. Okres ten zależy od dokonanych przez użytkownika ustawień przeglądarki internetowej.

Warunki przechowywania i dostępu

W jaki sposób usunąć „cookies” lub zmienić ich ustawienia:

VOX Detal S.A. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych i zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszych stron przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika. Polityka prywatności związana z obszarami strony internetowej www.vox.pl, w których podanie danych osobowych jest niezbędne lub fakultatywne z uwagi na ich charakter, takie jak sklep internetowy, ujęte są także w Regulaminie Strony Internetowej VOX.pl

Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu tj. wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub aplikacji w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie.Plik "cookies" naszego partnera reklamowego RTB House można usunąć klikając tutaj. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcją:
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari
- Firefox
- Opera

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na stron.

Infolinia sklepu internetowego (67) 253 94 94 (8:00 - 16:00)