30-09-2022 Komunikat PVR o przyjęciu planu połączenia spółek Grupa Profile VOX sp. z o.o. oraz Profile VOX Romania sp. z o.o.

Zarząd Profile VOX Romania sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku, przy ul. Gdyńskiej 143, 62-004 Czerwonak, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000599238, NIP: 7773257420, REGON: 363616375, zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”, działając zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że w dniu 30 września 2022 roku został przyjęty i podpisany plan połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką Grupa Profile VOX sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku, przy ul. Gdyńskiej 143, 62-004 Czerwonak, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000921217, NIP: 7820021660, REGON: 001389299, zwanej dalej „Spółką Przejmującą”, który niniejszym zostaje udostępniony do publicznej wiadomości.

Połączenie nastąpi w dniu wpisu połączenia przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców i polegać będzie na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.

Plan_połączenia.pdf

Infolinia sklepu internetowego (67) 253 94 94 (8:00 - 16:00)