s153/g55/w201.5 cm
s103.5/g55/w201.5 cm
s101.5/g103.5/w185.5 cm
s92.5/g55/w185.5 cm
s46.5/g55/w185.5 cm
s149.5/g58/w207.5 cm
s101/g58/w207.5 cm
s66.5/g95/w202 cm
od s180/g57/w206 cm
s57.5/g42/w206 cm
s70/g57/w213.5 cm
Контакт +48 67 25 39 451 (8:00 - 16:00)